Taktila ledstråk som underlättar

När det gäller taktila ledstråk, så kan man sätta upp dem, så att de som har nedsättning av synen känner dem. Ofta kan taktila stråk finnas på olika offentliga platser och miljöer. De finns där för att underlätta de som har någon form av funktionshinder. Om man är helt blind, eller har en sämre synförmåga så kan det vara svårt att ta sig fram på egen hand. 

Om man har hjälp via uppsatta ledstråk, så kan man känna sig fram och veta var man är och vart man ska ta vägen. Det finns olika varianter av ledstråk. De som är taktila, de har olika former och konstraster, just för att man ska kunna känna på dem med händerna

Ledstråk som är taktila är bra för synskadade

Den som lider av en synskada och har måttlig eller ingen syn alls, måste förlita sig på andra sinnen. Ofta är det känseln de får använda sig av. Om det då finns taktila ledstråk så blir det mycket enklare för dem att hitta rätt. Dessa kan sättas upp på tågstationer, sjukhus, bryggor, trottoarer, trapphus och så vidare. Tack vare sin upphöjning och eventuella mönster så känns de av direkt och kan leda personen dit den är på väg. 

Hos Taktil Profil finns det olika former av taktila stråk så väl som andra typer av ledstråk. Dessa fungerar både inomhus och utomhus. Dessutom finns de i en mängd olika material så att de kan anpassas utifrån det underlag det är tänkt att sitta på.